Friday, June 20, 2014

Orang yang pandai.

Orang yang pandai ialah orang yang tahu dia tidak pandai.
Orang yang bodoh ialah orang yang ingat dia pandai.
Waallahu aklam.

No comments:

Post a Comment