Salam

Friday, June 20, 2014

Orang yang pandai.

Orang yang pandai ialah orang yang tahu dia tidak pandai.
Orang yang bodoh ialah orang yang ingat dia pandai.
Waallahu aklam.

No comments:

Post a Comment